İngilizce güzel, anlamlı ve kısa sözler oluşturulurken İngilizce dilinde bulunan bir milyon kelime arasından seçilen kelimeler uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiştir.

Böylesine zengin bir dilin anlam dünyası içerisinde gerek konuşma dili, gerekse edebi dilde kendine yer edinmiş, insanların duygu ve düşünce dünyalarını etkileyen sayısız söz ve deyiş bulunmaktadır.

Bu sözlerin kaynağı kimi zaman anonim bir halk kahramanı, kimi zaman bir atasözü ve kimi zamanda ünlü bir yazar, düşünür veya bilim insanı İngilizce anlamlı sözler söyleyebilir.

Her söz hayata açılan bir penceredir.

Bir bakış açısı ve bazen de bir felsefenin izlerini taşır.

Bilgelik ve hayat tecrübesi içeren anlamlı sözler dışında, motivasyon ve mizah içeren sözler de vardır.

Söz uçar, yazı kalır.

Karşılaştığımızda anlamlı bulduğumuz ve beğendiğimiz bazı İngilizce güzel sözler bir yere not edilmelidir.

İşte bu blog sayfasının amacı tam olarak budur.

Bu arada, İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız ve eğer henüz denemediyseniz Lingusta Metodu İngilizce derslerimizi ücretsiz olarak denemenizi tavsiye ediyoruz.

İngilizce Anlamlı ve Güzel Sözler

Birazdan okuyacağınız sözlerin bir kısmı daha önce Facebook sayfamızda da paylaşıldı. İçlerinden en çok beğeni alan İngilizce anlamlı sözler seçip listeye dahil ettik.

İngilizce güzel sözler birçok yerde işinize yarayabilir. Örneğin Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp ve diğer sosyal medya platformlarında durum bildirimi, biyografi veya paylaşım olarak kullanılabilir.

Şimdi hazırsanız listemize geçelim.

‘‘Do it with passion or not at all.’’

‘‘Tutku ile yap ya da hiç yapma.’’

ingilizce güzel sözler 1

‘‘Die with memories, not dreams.’’

‘‘Hatıralar ile öl, hayaller ile değil.’’

ingilizce anlamlı sözler 1

‘‘Silence is the most powerful scream.’’

‘‘Sessizlik en güçlü çığlıktır.’’

ingilizce güzel sözler 2

‘‘No one has ever become poor by giving.’’

‘‘Hiç kimse vererek fakirleşmemiştir.’’

ingilizce anlamlı sözler 2

‘‘Hurt me with a truth, don’t comfort me with a lie.’’

‘‘Beni bir hakikat ile incit, bir yalanla avutma.’’

ingilizce güzel sözler 3

‘‘The longer the explanation, the bigger the lie.’’

‘‘Açıklama ne kadar uzun olursa, yalan da o kadar büyük olur.’’

ingilizce anlamlı sözler 3

‘‘In seeking happiness for others, you will find it in yourself.’’

‘‘Başkaları için mutluluk ararken, onu kendinde bulacaksın.’’

ingilizce anlamlı sözler 4

‘‘People are lonely because they build walls instead of bridges.’’

‘‘İnsanlar yalnızlar çünkü köprüler yerine duvarlar inşa ediyorlar.’’

ingilizce güzel sözler 4

‘‘Take risks. If you win you will be happy. If you lose, you will be wise.’’

‘‘Risk al. Kazanırsan mutlu olacaksın. Kaybedersen, bilge olacaksın.’’

ingilizce anlamlı sözler 5

‘‘Those who don’t know the value of loyalty can never appreciate the cost of betrayal.’’

‘‘Sadakatin değerini bilmeyenler ihanetin maliyetini asla anlayamazlar.’’

ingilizce güzel sözler 5

‘‘Don’t promise when you’re happy. Don’t reply when you’re angry and don’t decide when you’re sad.’’

‘‘Mutlu olduğunda söz verme. Kızgın olduğunda cevap verme ve üzgün olduğunda karar verme.’’

İngilizce Kısa Sözler

Biraz daha havalı, etkileyici, cool ve kısa sözler arıyorsanız bu liste işinize yarayabilir. Şunu belirtmeliyiz ki, bunlar sıradan instagram biyografi sözleri değildir. Bu İngilizce anlamlı sözler birçoğu dünyanın dört bir yanında aynı zamanda dövme (tattoo) yapımı için de kullanılan sözlerdir.  Şimdi gelin İngilizce kısa sözler listemize bir göz atalım.

‘‘Let it be.’’

‘‘Varsın olsun.’’

ingilizce kısa sözler 1
kısa ingilizce sözler “Bırak gitsin”

‘‘Go for it.’’

‘‘Peşinden git.’’

ingilizce kısa sözler 2
kısa ingilizce sözler “Devam et”

‘‘Life goes on.’’

‘‘Hayat devam ediyor.’’

ingilizce kısa sözler 3
kısa ingilizce görsel “Sakin ol.”

‘‘Never give up.’’

‘‘Asla pes etme.’’

ingilizce kısa sözler 4
kısa ingilizce sözler “Gerçeğini yaşa.”

‘‘Live the moment.’’

‘‘Anı yaşa.’’

ingilizce kısa sözler 5
kısa ingilizce sözler “Kim daha gerçek?”

‘‘Choose happiness.’’

‘‘Mutluluğu seç.’’

ingilizce kısa sözler 6
kısa ingilizce sözler “Kendi dünyamda”

‘‘More life, less rush.’’

‘‘Daha çok hayat, daha az telaş.’’

ingilizce kısa söz 7
kısa ingilizce sözler “Büyük oyna veya evine git.”

‘‘No pain, no gain.’’

‘‘Zahmet yok, kazanç yok.’’

kısa ingilizce söz 8

‘‘Do what you love.’’

‘‘Sevdiğin şeyi yap.’’

kısa söz ingilizce

‘‘Be the change.’’

‘‘Değişim ol.’’

‘‘Smile, it’s free therapy.’’

‘‘Gülümse, ücretsiz terapidir.’’

güzel ingilizce sözler “Love Conquers All.”

‘‘Follow your heart.’’

‘‘Kalbinin sesini dinle.’’

güzel ingilizce sözler “Fate loves the fearless.”

‘‘You only live once.’’

‘‘Sadece bir kez yaşarsın.’’

‘‘Conquer from within.’’

‘‘İçten fethet.’’

‘‘Shine like the stars.’’

‘‘Yıldızlar gibi parla.’’

‘‘Be a voice. Not an echo.’’

‘‘Bir ses ol. Bir yankı değil.’’

‘‘This too shall pass.’’

‘‘Bu da geçer.’’

‘‘Love more. Worry less.’’

‘‘Daha çok sev. Daha az endişelen.’’

‘‘Nothing lasts forever.’’

‘‘Hiçbir şey sonsuza dek sürmez.’’

‘‘Never forget who you are.’’

‘‘Kim olduğunu asla unutma.’’

‘‘I’m not perfect but I’m loyal.’’

‘‘Mükemmel değilim fakat sadığım.’’

Ünlü İngilizce Güzel Sözler

Eserleri ile dünyada iz bırakmış sanatçılar, yazarlar, oyuncular, düşünürler ve bilim insanları tarafından söylenmiş İngilizce ünlü sözler, milyonlarca insanın düşünce dünyasına temas etmiş, kimi zaman ilham kimi de zaman umut vermiştir. Gelin bu sözlerden en çok beğenilen İngilizce Anlamlı sözler birlikte bakalım.

‘‘If you want to shine like the sun, first burn like the sun.’’

APJ Abdul Kalam

‘‘Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.’’

You only live once, but if you do it right, once is enough.

Mae West

Sadece bir defa yaşayabilirsin fakat doğru yaşadığın sürece bir defa yeterlidir.

“We don’t see things as they are, we see them as we are.”

Anaïs Nin

“Her şeyi olduğu gibi görmeyiz, olduğumuz gibi görürüz.” 

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”
― Albert Einstein

İki şey sonsuzdur: evren ve insanın ahmaklığı ama evren konusunda pek emin değilim.

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening and live like it’s heaven on earth.”
― William W. Purkey

Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et. Hiç incinmemiş gibi sev. Hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle. Ve dünya cennetmiş gibi yaşa.

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
― Mark Twain

Eğer doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın.

“Without music, life would be a mistake.”
― Friedrich Nietzsche

“Müzik olmadan, hayat bir hata olurdu.”

“Don’t criticize what you can’t understand.
― Bob Dylan

‘‘Anlayamadığın şeyi eleştirme.’’

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.’’
― Dr. Seuss

‘‘Dünya için bir kişi olabilirsin fakat bir kişi için de dünya sen olabilirsin.’’

“We accept the love we think we deserve.”
― Stephen Chbosky

‘‘Hak ettiğimizi düşündüğümüz aşkı kabul ederiz.’’

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”
― Ralph Waldo Emerson

“Sürekli olarak sizi başka bir şey yapmaya çalışan bir dünyada kendiniz olmak en büyük başarıdır.”

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”
― Andre Gide

“Olduğun şey için nefret edilmek, olmadığın şey için sevilmekten daha iyidir.”

“Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”
― Marilyn Monroe – İngilizce Sözler

‘‘Kusur güzelliktir, delilik dehadır ve tamamen gülünç olmak tamamen sıkıcı olmaktan iyidir.’’

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
― Albert Einstein

‘‘Hayatınızı yaşamanın yalnızca iki yolu vardır. Biri hiçbir şey mucize değilmiş gibi, diğeri her şey bir mucizeymiş gibi.’’

“Life is what happens to us while we are making other plans.”
― Allen Saunders

‘‘Hayat biz başka planlar yaparken başımıza gelenlerdir.’’

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”
― Thomas A. Edison

“Ben başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10,000 yöntemi bulmuş oldum.”

“Love all, trust a few, do wrong to none.”
― William Shakespeare

‘‘Herkesi sev, çok azına güven, kimseye kötülük yapma.’’

“That which does not kill us makes us stronger.’’
― Friedrich Nietzsche

“Bizi öldürmeyen şey, güçlendirir.”

“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.”
― Dr. Seuss

“Bazen sorular karmaşık ve cevaplar basittir.”

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”
― Haruki Murakami

“Eğer sadece herkesin okuduğu kitapları okursanız, sadece diğer herkesin düşündüğü şeyi düşünebilirsiniz.”

“Everything you can imagine is real.”
― Pablo Picasso

“Hayal edebileceğiniz her şey gerçektir.”

“Be yourself; everyone else is already taken.”
― Oscar Wilde

Kendil ol; diğer herkes zaten alınmış.

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”
― Maya Angelou

‘‘Anlatılmamış bir hikayeyi içinde taşımaktan daha büyük bir acı yoktur.’’

“I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.”
― Friedrich Nietzsche

‘‘Bana yalan söylediğin için değil, bundan sonra sana inanmayacağım için üzgünüm.’’

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”
― Albert Einstein

“Eğer onu altı yaşında bir çocuğa anlatamazsan, kendin de anlamıyorsundur.”

“If you judge people, you have no time to love them.”
― Mother Teresa

“İnsanları yargılarsan, onları sevecek vaktin olmaz.”

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”
― Ralph Waldo Emerson

“Kızgın olduğunuz her dakika için altmış saniyelik mutluluğu kaybedersiniz.”

“I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens.”
― Woody Allen – İngilizce Sözler

‘‘Ölümden korkmuyorum. Sadece o geldiği zaman orda olmak istemiyorum.’’

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”
― George Bernard Shaw

“Hayat kendini bulmakla ilgili değildir, hayat kendini yaratmakla ilgilidir.”

“Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.”
― Albert Einstein

‘‘Mantık sizi A noktasından Z noktasına götürür; hayal gücü ise her yere.’’

“The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.”
― Bob Marley

‘‘Gerçek şu ki herkes seni incitecek. Sen sadece acı çekmeye değer olanları bulmalısın.’’

“If you can make a woman laugh, you can make her do anything.”
― Marilyn Monroe

‘‘Eğer bir kadını güldürebilirsen, ona her şeyi yaptırabilirsin.’’

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
― Albert Einstein

‘‘Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.’’

“You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.”
― Jodi Picoult

‘‘Birilerini mükemmel oldukları için sevmezsin, onları mükemmel olmadıkları gerçeğine rağmen seversin.”

“You don’t forget the face of the person who was your last hope.”
― Suzanne Collins

“Son umudun olan kişinin yüzünü unutmazsın.”

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.”
― John Lennon

“Benim bir hayalperest olduğumu söyleyebilirsin ama ben yalnız değilim. Bir gün bize katılacağını umuyorum. Ve dünya birlik içinde olacak.”

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small girl in a big world trying to find someone to love.”
― Marilyn Monroe

“Ben iyiyim, ama bir melek değilim. Günah işliyorum ama şeytan değilim. Ben sadece büyük bir dünyada sevecek birini bulmaya çalışan küçük bir kızım.”

“The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers I accept.”
― George Carlin

“Kendi kendime konuşmamın nedeni, cevaplarını kabul ettiğim tek kişi olduğum için.”

“If there’s a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, then you must write it.”
― Toni Morrison

“Okumak istediğin bir kitap varsa, ancak henüz yazılmadıysa, o zaman onu sen yazmalısın.”

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.”
― Albert Einstein – İngilizce sözler

“Hiç hata yapmamış olan biri hiç yeni bir şey denememiştir.”

“Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.”
― C.S. Lewis

“Bir gün tekrar masal okumaya başlayacak kadar yaşlı olacaksın.”

“Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.”
― Oscar Wilde

Düşmanlarını daima affet; hiçbir şey onları bu kadar rahatsız etmez.

“A lie can travel half way around the world while the truth is putting on its shoes.”
― Mark Twain

“Gerçek daha ayakkabılarını giyerken bir yalan dünyanın yarısını dolaşabilir.”

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.”
― Aristotle

“Kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır.”

“It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.”
― Paulo Coelho

“Hayatı ilginç kılan, bir rüyanın gerçekleşme olasılığıdır.”

“A day without laughter is a day wasted.”
― Nicolas Chamfort

“Kahkahasız bir gün boşa harcanan bir gündür.”

“The only true wisdom is in knowing you know nothing.”
― Socrates

“Tek gerçek bilgelik, hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir.”

“I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.”
― Helen Keller

“Aydınlıkta yalnız olmaktansa karanlıkta bir arkadaşımla yürümeyi tercih ederim.”

İngilizce Komik Anlamlı Sözler

Mizah kültürden kültüre farklılıklar gösterir. Bizi güldüren şeyler başka bir kültürü güldürmeyebilir. Ancak bu listede yer alan komik sözler evrensel normları yakalamaya aday gibi görünüyor. İngilizce sözler:

‘‘Life is short. Smile while you still have teeth.’’

”Hayat kısa. Henüz dişlerin varken gülümse.”

‘‘Behind every successful man is a surprised woman.’’

‘‘Her başarılı erkeğin arkasında şaşırmış bir kadın vardır.’’

‘‘Am I perfect? No. But am I striving to be a better person every day? Also no.’’

“Ben mükemmel miyim? Hayır. Ama her gün daha iyi bir insan olmak için çabalıyor muyum? Yine hayır.’’

‘‘Every weekend I do what I love most, absolutely nothing!’’

‘‘Her hafta sonu en çok sevdiğim şeyi yapıyorum, kesinlikle hiçbir şey!”

‘‘A bank is a place that will lend you money, if you can prove that you don’t need it.’’

‘‘Bir banka, paraya ihtiyacınız olmadığını ispatlayabilirseniz, size kredi verecek olan bir yerdir.’’

‘‘A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man.’’

‘‘Başarılı bir adam karısının harcayabileceğinden daha fazla para kazanan kişidir. Başarılı bir kadın, böyle bir adamı bulabilen kişidir.’’

İngilizce Sözler

‘‘Always remember you’re unique, just like everyone else.’’

‘‘Benzersiz olduğunu daima hatırla, tıpkı herkes gibi.’’

‘‘Children in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause children!’’

‘‘Arka koltuktaki çocuklar kazalara neden oluyor, arka koltuktaki kazalar çocuklara neden oluyor!’’

‘‘Don’t drink while driving, you might spill the beer.’’

‘‘Araba kullanırken içmeyin, birayı dökebilirsiniz.’’

‘‘Experience is a wonderful thing. It enables you to recognize a mistake when you make it again.’’

‘‘Deneyim harika bir şeydir. Bir hatayı tekrar ettiğinizde onu tanımanızı sağlar.”

‘‘God created the world, everything else is made in China.’’

”Tanrı dünyayı yarattı, geri kalan her şey Çin malı.”

‘‘Help a woman when she’s in trouble. She will remember you when she’s in trouble again.’’

‘‘Başı dertte olduğunda bir kadına yardım et. Başı tekrar belaya girdiğinde seni hatırlayacaktır.’’

‘‘I am nobody. Nobody is perfect. I am perfect.’’

‘‘Ben hiç kimseyim. Hiç kimse mükemmel değildir. Ben mükemmelim.’’

‘‘If you’re not supposed to eat at night, why is there a light bulb in the refrigerator?’’

“Geceleri yemek yememeniz gerekiyorsa, buzdolabında neden bir ampul var?’’

‘‘My wallet is like an onion. When I open it, it makes me cry.’’

“Cüzdanım bir soğan gibi. Açtığımda, beni ağlatıyor.’’

‘‘Of course you’re not fat. Just grab a couple of chairs and come sit with us.’’

‘‘Elbette şişman değilsin. Hemen birkaç sandalye al ve gel bizimle otur.’’

‘‘The light at the end of the tunnel may be an oncoming train.’’ 

“Tünelin sonundaki ışık yaklaşmakta olan bir tren olabilir.’’

Motivasyon ile İlgili Sözler

Hepimiz bazen motivasyon eksikliği hissederiz. Hatta bazen hayatta yolumuzu, amacımızı kaybederiz. Duygusal dünyamız, düşüncelerimiz, karşılaştığımız zorluklar bizi alıkoyabilir. Motivasyona ihtiyaç duyduğumuz böyle zamanlarda bu listedeki İngilizce motivasyon sözleri işe yarayabilir. İşte motivasyon ile ilgili en güzel İngilizce anlamlı sözler!

‘‘You will win if you don’t quit.’’

‘‘Eğer bırakmazsan kazanırsın.’’

‘‘Sometimes later becomes never. Do it now.’’

‘‘Bazen daha sonra asla olur. Şimdi yap.’’

“Strive for progress, not perfection.”

‘‘Gelişim için çaba göster, mükemmellik için değil.’’

“When you feel like quitting think about why you started.”

‘‘Bırakacak gibi olursan neden başladığını hatırla.’’

‘‘Don’t wait for opportunity. Create it.’’

‘‘Fırsatı beklemeyin. Onu yaratın.’’

‘‘The key to success is to focus on goals, not obstacles.’’

‘‘Başarının anahtarı engellere değil hedeflere odaklanmaktır.”

“You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours.” 

“Disiplinin acısını ya da pişmanlığın acısını yaşayabilirsiniz. Seçim sizin.”

“Everything is possible for him who believes.”

‘‘İnanan için her şey mümkündür.’’

‘‘Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.’’

‘‘Devam et. İhtiyacın olan her şey mükemmel zamanda sana gelecektir.’’

‘‘Never give up. Great things take time. Be patient.’’

‘‘Asla pes Etme. Büyük şeyler zaman alır. Sabırlı ol.’’

‘‘Push yourself because no one else is going to do it.’’

‘‘Kendini zorla, çünkü başka kimse bunu yapmayacak.’’

‘‘If you want it, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.’’

‘‘Eğer istersen, bir yolunu bulacaksın. Bunu yapmazsan bir mazeret bulacaksın.’’

“He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.’’
― Muhammad Ali

“Risk alacak kadar cesur olmayan kişi hayatta hiçbir şey başaramaz.’’

“The path to success is to take massive, determined action.’’
― Tony Robbins

‘‘Başarıya giden yol, muazzam, kararlı bir eylemde bulunmaktır.’’

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.’’
― Confucius

İngilizce Sözler

‘‘Durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değildir.”

“Difficult roads always lead to beautiful destinations.’’
― Zig Ziglar

‘‘Zor yollar daima güzel yerlere çıkar.’’

“Don’t wish it were easier. Wish you were better.’’
― Jim Rohn

‘‘Daha kolay olmasını dileme. Daha iyi olmayı dile.’’

“Once you choose hope, anything’s possible.’’
― Christopher Reeve

‘‘Umudunu seçtikten sonra her şey mümkündür.’’

“Success is what comes after you stop making excuses.’’
― Luis Galarza

‘‘Başarı, mazeret üretmeyi bıraktıktan sonra gelen şeydir.’’

“Be so good they can’t ignore you.’’
― Steve Martin

‘‘O kadar iyi ol ki seni görmezden gelemesinler.’’

Tavsiyeler

İngilizce sözler sayfamızı güncel tutmaya çalışacağız. Dolayısı ile şu an sayfada yer almayan fakat beğendiğiniz anlamlı İngilizce güzel sözler olursa hemen aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. İngilizce seviyenizi geliştirmek ve akıcı İngilizce konuşmak için Lingusta Metodu İngilizce derslerimizi ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Benzer içeriğimiz olan İngilizce güzel kelimeler için tıklayabilirsiniz.

17 Yorum

  1. Sherlock Holmes Yanıtla

    If you’re reading this, congrats you know how to read.

    Lütfen ekleyin.

  2. I like to walk in rain because no one can see my tears.
    (Yağmurda yürümeyi seviyorum çünkü kimse gözyaşlarımı göremiyor.)

Yorum Yaz