ex (isim)

 1. Eski sevgili
 • My ex called me but I didn’t answer it.

(Eski sevgilim beni aradı fakat ben telefonu açmadım.)

 • I saw my ex with a new guy, and she saw me as well.

(Eski sevgilimi yanında biriyle gördüm, o da beni gördü.)

ex (ön ek)

 1. Eski, önceki, sabık
 • My ex-wife and I are staying in touch for the kids.

(Eski karım ve ben çocuklar için iletişimi kesmiyoruz.)

 • Ex-president gave a speech which criticizes the government harshly.

(Önceki devlet başkanı, hükumeti sert şeklide eleşirten bir konuşma yaptı.)

 • He and his ex-girlfriend made a noisy argument on the phone.

(O ve eski kızarkadaşı telefonda gürültülü bir tartışma yaşadı.)

ex (kısaltma)

 • Example (örnek)
 • Exchange (değiş tokuş etmek)
 • Executive (yönetici)
 • Express (ekspres)
 • Extra (ilave)

Ex Kelimesi ile Eş veya Yakın Anlamlı Kelimeler

 • Single
 • Bachelorette
 • Maid
 • Maiden
 • Spinster
 • Bachelor

Ex için Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Better half
 • Consort
 • Mate
 • Partner
 • Significant other
 • Spouse
 • Soul mate
 • Domestic partner