done (sıfat)

 1. Bitmiş, sona ermiş
 • After you finished your last two articles, you are done for today.

(Son iki makaleni de bitirdikten sonra, bugünlük işin sona eriyor.)

 • This assignment must be done until first week of the next month.

(Bu ödev gelecek ayın ilk haftasına kadar bitmiş olmalı.)

 • I don’t think it will be done in an appropriate way.

(Bunun uygun bir yolla sona ereceğini sanmıyorum.)

 1. Pişmiş
 • How would you like your steak? Well done, medium or rare?

(Bifteğinizi nasıl istersiniz? İyi pişmiş, orta veya az pişmiş?)

 • After the meat is done, you need to take it out from the grill immediately.

(Et piştikten sonra, eti ızgaradan hemen alman gerekiyor.)

 • The vagetables of this meal should be done in a five to seven minutes.

(Bu yemeğin sebzelerinin beş ila yedi dakikada pişmesi gerekiyor.)

Done Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Complete
 • Completed
 • Concluded
 • Down
 • Ended
 • Finished
 • Over
 • Over with
 • Terminated
 • Through
 • Up