date (isim)

 1. Tarih, zaman
 • 10 June 1988 is the date of my brother’s birth.

(10 Haziran 1988 ağabeyimin doğum tarihidir.)

 • On the date of 1881, Mustafa Kemal Atatürk was born.

(1881 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk doğmuştur.)

 • The start date of the school is October the 3rd.

(Okulun başlama tarihi 3 Ekim’dir.)

 1. Randevu, buluşma
 • The first date with her was awesome.

(Onunla ilk randevu olağanüstüydü.)

 • I will ask her out on a date.

(Ona buluşma teklifi edeceğim.)

 1. Hurma
 • Date is an excellent substitute for sugar in healthy desserts..

(Hurma, sağlıklı tatlılarda şekerin yerine kullanılan mükemmel bir malzemedir.)

 • My grandmother brought lots of dates from Mecca.

(Büyükannem Mekke’den bir sürü hurma getirmiş.)

date (fiil)

 1. Tarihlendirmek
 • The sword dated on Medieval ages.

(Kılıç orta çağlardan gelmiştir.)

 • These rocks dated on permian period.

(Bu kayalar permiyen döneminden gelmiştir.)

 1. Çıkmak, romantik ilişki içinde olmak
 • He is dating with my best friend.

(O benim en iyi arkadaşımla çıkıyor.)

Date için Eş Anlamlı Kelimeler

 • Appointment
 • Rendezvous
 • Duration
 • Time
 • Go out