allow (fiil)

 1. İzin vermek, müsaade etmek, kabul etmek
 • Allow me to give you an example for this situation.

(İzin verirseniz bu durum için size bir örnek vereyim.)

 • You have to allow your son attend some school parties otherwise he would go without your permission.

(Oğlunun okuldaki bazı partilere katılmasına izin vermelisin, aksi takdirde senin iznin olmadan gidecektir.)

 • Would you allow me in? I’m too late.

(İçeri girmeme izin verir misin? Çok geç kaldım.)

 • My father allow the dog into the home.

(Babam köpeğin eve girmesine izin veriyor.)

Allow Fiilinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Allow to be: İzin vermek
 • Allow to succeed: Rast getirmek
 • Allow (something) happen: Yer vermek
 • Allow a compensation: Bağış yapmak
 • Allow someone into a place: Birisini içeri almak
 • Allow time: Zaman ayırmak

Allow Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Permit
 • Let
 • Authorize
 • Admit
 • Acknowledge
 • Recognize
 • Give someone permission to
 • Grant