İngilizce’nin en temel gramer kalıplarından birisi olan Present Continuous Tense, basit gözüken ama aslında çok kolay karıştırılabilecek bir kalıptır.

Örnekler vererek ve tüm cümle kalıplarının üstünden geçerek anlatacağımız için bu konuyu iyice kavrayabileceksiniz. 

Present Continuous Tense en çok “Simple Present Tense” kalıbıyla karıştırılır. Çünkü ikisi aslında birbirine çok yakın zamanlardır.

Bu dersimizde “Present Continuous Tense”in tüm detaylarını işleyeceğiz.

Present Continuous Tense nedir? Nerede kullanılır? Ne zaman kullanılması gerekir? Nasıl kullanılır ve cümle kalıbı nasıldır? Simple Present Tense ile aralarındaki farklar nelerdir? gibi soruların yanıtlarını bulabileceksiniz.

Present Continuous Tense Nedir?

Present Continuous Tense adından anlaşılacağı üzere, bulunduğumuz zamanda yani “şimdiki” zamanda devam eden bir olayı bizlere anlatır.

İngilizcede “present” kelimesinin Türkçe karşılığı “şu an, şimdi”, “continuous” kelimesinin Türkçe karşılığı ise “devam eden, sürekli” demektir.

Yani şimdiki zamanda yaşanan ve belirli bir süreci kapsayan olaylarda Present Continuous Tense kullanılır.

Mesela “He is talking with his teacher right now.” cümlesi Türkçe “O şu anda öğretmeniyle konuşuyor.” anlamına gelmektedir.

Şu anda konuştuğu için “am, is, are” kullandık ve konuşma eylemi devam ettiği için de fiile “-ing” eki getirdik.

Present Continuous Tense Nerelerde Kullanılır?

Bir eylem şimdiki zamanda yapılıyor ve sürekli olarak devam ediyorsa bu cümlede Present Continuous Tense kalıbını kullanırız.

 • My mother is preparing coffee for our guests.

(Annem misafirler için kahve hazırlıyor.)

 • I am watching the new tv show right now.

(Şu anda yeni çıkan televizyon programını izliyorum.)

 • A scary man is following me!

(Ürkütücü bir adam beni takip ediyor!)

 • We are losing the game. Do something!

(Maçı kaybediyoruz. Bir şeyler yap!)

Bir eylem yapılmaya başlanmış ve belirli aralıklarla yapılıyorsa, o anda yapılmaya devam edilmese bile bu cümlede Past Continuous Tense kullanılır.

 • I am going to a cooking course with my husband.

(Kocamla birlikte bir yemek kursuna gidiyoruz[o anda gitmiyor])

 • He is making a new swimming pool to our garden.

(Bahçemize yeni bir yüzme havuzu yapıyor.)

 • Why are you visiting my grandmother so often?

(Şu sıralarda neden büyük annemi sık sık ziyaret ediyorsun?)

Present Continuous Tense, hali hazırda planlanmış ama gelecek zamanda gerçekleşecek durumlar için gelecek zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır.

Bu Türkçe’deki anlam kayması dediğimiz olayla aynıdır. Mesela “Yarın annemleri ziyarete gidiyoruz.” cümlesinde aslında olay daha gerçekleşmemiştir ama bir plan söz konusu olduğu için şimdiki zaman kipini kullanırız.

 • We are going to rock festival next weekend.

(Gelecek hafta rock festivaline gidiyoruz.(gideceğiz))

 • They are coming to our house for dinner tomorrow night.

(Yarın akşam bize akşam yemeği için geliyorlar.(gelecekler))

 • He is performing his final show in the next program.

(Gelecek programda final gösterisini sergiliyor.(sergileyecek))

 • We are renting the house which we like this month.

(Beğendiğimiz evi bu ay tutuyoruz.(tutacağız))

Present Continuous Tense Cümle Yapısı

Present Continuous Tense cümlelerini kurarken şimdiki zaman olduğunu belirtmek için bir yardımcı fiil (auxiliary verb) kullanırız.

Am, is veya are yardımcı fiillerinden herhangi birini, cümlemizdeki şahıslara göre seçeriz. Yardımcı fiilimizi ayarladıktan sonra geriye kalanlar tüm Present Continuous Tense cümlelerinde aynıdır.

Öge dizilimine göz atacak olursak:

Subject + am/is/are + Verb-ing + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil + fiil ve “-ing” eki + nesne + zaman ifadeleri’

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

 • She is having lunch at this moment.

(Şu anda öğle yemeğini yiyor.)

Olumlu ve olumsuz cümle yapılarına ve daha çok örneğe geçmeden önce, fiillerin “-ing” eki alırken geçirdiği bazı dönüşümler bulunabilmektedir.

Bu istisnai durumları inceleyelim.

 • Eğer fiilimizin son harfi “e” harfi ise fiilimiz “-ing” ekini alırken sondaki “e” harfi düşer ve fiilimiz “-ing” ekini alır.
 • I am currently saving the data.                         (save > saving)

(Şu anda verileri kaydediyorum.)

 • Wait, he is tuning the guitars for us.                      (tune> tuning)

(Bekle, bizim için gitarları akort ediyor.)

 • Are you coming to the theatre tonight?           (come > coming)

(Bu geceki tiyatroya geliyor musun?)

Çok önemli bir konuya daha değinmek istiyoruz.

Eğer fiiliniz bir “state verb” yani Türkçe’deki karşılığı ile “durum fiili” ise bunu Present Continuous Tense ile kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Daha iyi anlamanız için bir örnek üstünde açıklayalım.

                     X   I am knowing the truth.

 • I know the truth.

Yukarıdaki iki cümleye bir göz atalım.

Know fiilinin Türkçe karşılığı “Bilmek”tir. Biz bunu Present Continuous Tense ile kullanırsak şu anlamı vermeye çalışmış oluruz: Bir şeyi belirli bir zaman aralığında bir süreç halinde biliyorum.

Ama bu doğru ve mantıklı bir yaklaşım olmaz.

Bir şeyi bildiğimizi söylemeye çalışırken bir süreci anlatmayız.

Bu yüzden “state verbs” ile birlikte Continuous kalıplarının hiçbirini kullanamayız.

State Verbs klasmanına giren bazı fiil türleri:

 • Mental State (Zihinsel Durum) Verbs

know, think, learn, understand, perceive, feel, guess, recognize, notice, want, wish, hope, decide, expect, prefer, remember, forget, imagine, believe

 • I think I am losing my mind.

(Sanırım aklımı kaçırıyorum.)

 • You can’t understand how I feel.

(Nasıl hissettiğimi anlayamazsın.)

 • Emotional State (Duygusal Durum) Verbs

Like, dislike, love, fear, prefer, hate, envy, mind, surprise, care, appreciate, amaze, please, astonish 

 • My father likes listening to me while I sing.

(Babam, ben şarkı söylerken beni dinlemeyi seviyor.)

 • He prefers to play games instead of going out with me.

(Benimle dışarı çıkmak yerine oyun oynamayı tercih ediyor.)

 • Possession State (Sahip Olma Durumu) ve Sense and Perception (Duyu ve Algılama)

Have, belong, posses, own, taste, smell, hear, feel, see

 • Do you have any spare time for me?

(Benim için hiç boş zamanın var mı?)

 • I saw you coming.

(Geldiğini gördüm.)

Present Continuous Tense Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu cümle yapısındaki öge dizilimi şu şekildedir.

‘Subject + am/is/are + V ing + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil + fiil ve ing + nesne + zaman ifadeleri’

ÖzneYardımcı fiilFiilNesne
Iamdrinkingtea
Youaredrinkingtea
Wearedrinkingtea
Theyaredrinkingtea
Heisdrinkingtea
Sheisdrinkingtea
Itisdrinkingtea

Örneklerle anlatımı biraz güçlendirelim.

 • My sister’s daughter is crying, I think she is hungry.

(Kız kardeşimin kızı ağlıyor, sanırım karnı aç.)

 • My friend is driving me home.

(Arkadaşım beni eve bırakıyor.)

 • He is playing video games all day long!

(Tüm gün boyunca video oyunları oynuyor.)

 • My favorite novelist is writing his new novel nowadays.

(Benim favori yazarım bu günlerde yeni romanını yazıyor.

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümle yapısının, olumlu cümle yapısından tek farkı fiil ile yardımcı fiil arasına gelen olumsuzluk ekidir.  Öge dizilimi ise şu şekildedir.

‘Subject + am/is/are + not +  V ing + object + time expressions’

‘Özne + yardımcı fiil + not + fiil ve ing + nesne + zaman ifadeleri’

ÖzneYardımcı fiilFiilNesne
Iam notdrinkingtea
Youare not / aren’tdrinkingtea
Weare not / aren’tdrinkingtea
Theyare not / aren’tdrinkingtea
Heis not / isn’tdrinkingtea
Sheis not / isn’tdrinkingtea
Itis not / isn’tdrinkingtea
 • You are not going anywhere little lady.

(Hiçbir yere gitmiyorsun küçük hanım.)

 • Whatever you say, I am not listening you.

(Ne dersen de, seni dinlemiyorum.)

 • He isn’t coming to class on time.

(Sınıfa zamanında gelmiyor.)

 • Unfortunately, the band is not performing tonight.

(Ne yazık ki, grup bu akşam sahneye çıkmıyor(çıkmayacak.))

Present Continuous Tense Soru Cümlesi Yapısı

Present Continuous Tense ile soru cümlesi yaparken, yardımcı fiil ile özne yer değiştirecektir.

Eğer soru zarfı ile soru cümlesi yapıyor isek, sorunun cevabı olan sözcük cümleden çıkar ve soru zarfı başa gelir.

Mesela “When” kelimesi ile soru oluşturacaksak zaman zarfı, “Who” kelimesi ile yapacaksak ise özne cümleden çıkar.

Yardımcı FiilÖzneFiilNesne
AmIdrinkingtea ?
Areyoudrinkingtea ?
Arewedrinkingtea ?
Aretheydrinkingtea ?
Ishedrinkingtea ?
Isshedrinkingtea ?
Isitdrinkingtea ?
 • Are you coming with us ?

(Bizimle geliyor musun?)

 • Why is she still challenging with this math problem?

(Neden hala bu matematik problemiyle uğraşıyor?)

 • Am I seeing wrong ? Is that your father?

(Yanlış mı görüyorum? Şu senin baban mı?)

 • Are you really doing it?

(Bunu cidden yapıyor musun?)

Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark Nedir?

Bu kalıpların birisi şimdiki zamanı yani şu anda gerçekleşmekte olan ve sürekli eylemleri anlatırken, diğeri sürekli olan gündelik rutinleri ve genelgeçer olayları tanımlar.

 • He plays football at his spare times. But this time he is playing  basketball.

(Boş zamanlarında futbol oynar ama bu sefer basketbol oynuyor.)

Bu iki kalıbın karıştırılmasının ana nedeni, Türkçede geniş zaman kipi ile şimdiki zaman kipinin birbirinin yerine kullanılabilmesidir.

Biz her zaman yaptığımız rutinlerden bahsederken anlamca geniş zaman kalıbında konuşmuş oluruz ama fiile şimdiki zaman kipini getirebiliriz.

Mesela “Bir spor salonunda çalışıyorum.” dediğimiz zaman o spor salonunda düzenli bir işe sahip olduğumuz anlamına geliyor.

Bunu İngilizceye çevirdiğimizde ise karşımıza şu çıkıyor:

 • I work in a gym.

(Bir spor salonunda düzenli olarak çalıştığını ifade ediyor.)

 • I am working in a gym.

(Bir spor salonunda şu anda çalışmakta olduğunu ifade ediyor. Bu kişi aletleri tamir etmeye gelen bir tamirci de olabilir o yüzden bu anlatımda Simple Present Tense kullanılmalıdır.)

Birkaç örnekle doğru ve yanlışı açıklayalım.

 • I play tennis everyday.

 (Her gün tenis oynuyorum. Doğru bir kullanım.)

       X    I am playing tennis everyday.

(Everyday zaman zarfı şimdiki zamanla kullanılamaz çünkü bir süreci her gün gerçekleştirmeniz kesin değildir. Gerçekleştirseniz bile bu sürecin kendisini anlatmaz.)

 • He goes to donut shop before the school every morning.

(Her sabah okuldan önce donut dükkanına gidiyor.)

       X     He is going to donut shop before the school every morning.

(Yanlış bir kullanım.)

 • My father drives car fast.

(Babam arabayı hızlı sürer/sürüyor.)

 • My father is driving car fast.

(Babam arabayı şu anda hızlı sürüyor. Normalde nasıl sürüldüğü belli değil.) Present Continuous Tense ile Simple Present Tense arasındaki fark budur. Kullanırken cümleyi hangi anlamda kullanmak istiyorsanız o kalıbı seçmelisiniz.

Yorum Yaz