poser (isim)

 1. Poz veren kişi, model
 • She is such a poser, look how she smiles to the cameras.

(O tam bir poz veren, baksana kameralara nasıl da bakıyor.)

 • Brad Pitt is a complete poser, he is looking good on TV.

(Brad Pitt tam bir model, o televizonda çok iyi görünüyor)

 1. Yapmacık, şovmen, numaracı
 • The definition of a poser is a person who pretends to be someone he is not, or a person who attempts to impress other people.

(Numaracının tanımı, olmadığı biri gibi davranan veya başkalarını etkilemeye çalışan kişidir.)

 • She is acting like a poser, she’s saying lies to make a good impression on me.

(Sahtekar gibi davranıyor, üzerimde iyi bir izlenim bırakmak için yalan söylüyor.)

 1. Zor soru, kafa karıştırıcı hileli soru
 • My dad asked me a question but it was too obvious that the question is a poser.

(Babam bana bir soru sordu ama sorunun hileli bir soru olduğu çok belliydi.)

Poser Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Exhibitionist
 • Poseur
 • Poseuse
 • Self-publicist
 • Show-off