look (fiil)

 1. Bakmak, aramak
 • Let’s go and look at the ducks by the pond.

(Hadi gidip göletin kıyısındaki kurbağalara bakalım.)

 • I was looking for you everywhere!

(Her yerde seni arıyordum!)

 1. Görünmek
 • I think you look so beautiful in that dress.

(Bence o elbise içinde çok güzel görünüyorsun.)

 • He is trying to look brave but you can see tears in his eyes.

(Cesur görünmeye çalışıyor ama gözlerindeki yaşları görebiliyorsun.

 1. Beklemek, ümit etmek
 • I am looking forward to hearing from you.

(Cevabını bekliyorum.)

 • I am looking to go on vacation next summer.

(Gelecek yaz tatile gitmeyi ümit ediyorum.)

look (isim)

 1. Görünüş, bakış, ifade
 • Blake had a scary look in his face.

(Blake’in yüzünde korkunç bir ifade vardı.)

 • I don’t like the look of that skirt on you.

(O eteğin senin üzerindeki görünüşünü sevmedim.)

Look Fiilinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Fiiller

 • Look forward to: Dört gözle beklemek
 • Look after: Göz kulak olmak
 • Look around: Bakınmak
 • Look down one’s nose at: Hor görmek

Look Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • To glance
 • To gaze
 • To seek
 • To consider
 • Appearance
 • Expression