federal (sıfat)

 1. Federal, birleşik, birleşik devletlere ait
 • The federal government also manages the postal services.

(Birleşik hükümet ayrıca posta hizmetlerini yönetir.)

 • The state furnished soldiers to the federal armies.

(Devlet, federal ordulara asker sağladı.)

 • I told Jessie not to hack into the federal system but she didn’t listen.

(Jessie’ye birleşik devletlere ait sisteme girmemesini söyledim ama dinlemedi.)

 • The federal agent wanted to learn if Harry and Fred had played sports together.

(Federal ajan, Harry ve Fred’in birlikte spor yapıp yapmadığını öğrenmek istedi.)

 • The city hall and the public library are federal buildings.

(Belediye binası ve halk kütüphanesi birleşik devletlere ait yapılardır.)

Federal Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan İsimler

 • Federal government: Birleşik yönetim
 • Federal district: Birleşik devletlere ait bölge
 • Federal poverty level: Federal fakirlik seviyesi
 • Federal agent: Federal ajan
 • Federal agency: Devlet müessesesi

Federal Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Confederate
 • Allied
 • United
 • Associated
Müthiş "Yeni" Metot Süper Kolay ve MEGA Hızlı İngilizce Öğretiyor!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE