challenge (fiil)

 1. Mücadeleye davet etmek. Meydan okumak.
 • They had challenged the best teams in the world.

(Dünyanın en iyi takımlarına meydan okudular.)

 • He challenged the minister to show evidence.

(Bakana kanıt göstermesi için meydan okudu.)

 • The idea has never been challenged.

(Bu fikre hiçbir zaman meydan okunmadı.)

challenge (isim)

 1. Büyük efor ve kararlılık gerektiren yeni ve zorlayıcı mesele, aşılması zor bir durum, yarışma / düello / müsabaka / zorluk
 • Mountain Everest presented a challenge to Hillary.

(Everest Dağı, Hillary için bir meydan okuma sundu.)

 • Her smile held a tiny hint of a challenge.

(Gülüşü meydan okuma için küçük bir ipucuydu.)

 • There will inevitably be challenges to the existing order.

(Mevcut düzen için kaçınılmaz olarak zorluklar olacaktır.)

Challenge Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Accost
 • Arouse
 • Beard
 • Brave
 • Call out
 • Claim
 • Confront
 • Dare
 • Defy
 • Vestigate
 • Dispute
 • Test
 • Quire
 • Confrontation
 • Defiance
 • Trial
 • Provocation