trend (isim)

 1. Akım, moda
 • Hot colours is the new trend in fashion.

(Sıcak renkler şimdi yeni moda.)

 • The new trends in public health had shown up after the pandemic.

(Pandemiden sonra halk sağlığı alanında yeni akımlar ortaya çıkmaya başladı.)

 • Posting childhood photos became a new trend in social media.

(Çocukluk fotoğraflarını paylaşmak sosyal medyada yeni bir trend haline geldi.)

 1. Yönelim, meyil
 • The trend of the valley reach out toward the coastline.

(Vadinin yönelimi sahil şeridine kadar uzanmaktadır.)

trend (ekonomi)

 1. İndeks, eğilim
 • The oil prices are in an increasing trend.

(Petrol fiyatları yükselme eğiliminde.)

trend (fiil)

 1. Eğilim göstermek
 • Opinions of Europeans are trending to shift to the right wing.

(Avrupalıların siyasi görüşleri sağ kanada kayma eğilimi gösteriyor.)

 • The oil prices are trending an increase.

(Petrol fiyatları yükselme eğilimi gösteriyor.)

 1. Meyletmek
 • The valley trends towards the coastline.

(Vadi kıyı şeridine doğru meyletmektedir.)

Trend İçin Eş Anlamlı Kelimeler

 • Direction
 • Drift
 • Tendency
 • Buzz
 • Incline
 • Tend