İngilizce dil bilgisi ve kullanımı içerisinde bazı kalıplaşmış cümle yapıları yer almaktadır. Bir şeye sahip olduğunuzu belirtmek istediğinizde “have” kalıbı ile cümleler kurarken, bir şeyin var olduğunu belli etmek için “there is/there are” kullanımı yapılmaktadır.

Konuyu anlayabilmeniz için ilk olarak kelime anlamının doğru bir şekilde oturması gerekmektedir.

Herhangi bir şey için var anlamında bir cümle kurmak istediğinizde there is ya da there are kalıbını kullanmanız gerekmektedir.

Sizler için hazırladığımız bu yazımızda, İngilizce gramatik yapıyı, soru cümlelerini kurmayı, olumlu ve olumsuz cümleleri kurmayı anlatacağız.

There Is ve There Are Cümle Yapıları

There is kalıbı tekil isimlerde, there are ise çoğul isimlerde kullanılmaktadır. Yapısal olarak cümle doğrultusunda farklı bir değişim almaz.

Genel olarak cümle yapısı ve kalıp sistemi there is + isim + edat + yer olarak kurulmaktadır.

Olumlu Cümleler (Affirmative Sentences)

Olumlu cümle yapısında there is ya da there are herhangi bir ek almadan cümle kurulur.

Cümlede kullanılmakta olan isim bu noktada oldukça önemlidir.

Aynı şekilde tekil cümle kurulmasında “a” ve “an” kullanımına da dikkat çekmek gerekmektedir.

Kullanılan isim sessiz bir harf ile başlıyorsa “a”, sesli bir harf ile başlıyorsa “an” kullanılır.

 • There is a book on the desk.

Sıranın üzerinde bir kitap var.

 • There is a bank on the corner of the street.

Sokağın köşesinde bir banka var.

 • There is an apple in my plate.

Tabağımda bir elma var.

 • There is an owl on my roof.

Çatımda bir baykuş var.

 • There are flowers in front of her window.

Penceresinin önünde çiçekler var.

 • There are strawberries in the dessert.

Tatlının içinde çilekler var.

Some ve Many Kullanımı

Olumlu cümle yapılarında çoğul isimler de some ve many ekleri de getirilmektedir.

Some bazı/birkaç anlamı katarken, many çok/birçok anlamı katmaktadır.

Some sayılamayan isimlerde kullanılmaktadır.

Many, sayılabilen isimler için kullanılır.

 • There are some honey on the pancakes.

Pankeklerin üzerinde biraz bal var.

 • There are many homework for weekend.

Hafta sonu için birçok ödev var.

 • There are some tea in his glass.

Onun bardağında biraz çay var.

Olumsuz Cümleler (Negative Sentences)

Cümle kurarken var anlamında cümle kullanmak istenildiğinde there is ve there are kullanımı söz konusudur.

Olumsuz cümleler de aynı şekilde “yok” anlamını vermektedir. “Not” eki getirerek olumsuz cümle yapısını oluşturulmaktadır.

Not eki gibi “no” da kullanılabilmektedir.

 • There is not a book on my desk.

Sıramın üzerinde bir kitap yok.

 • There isn’t a farm on this area.

Bu çevrede bir çiftlik yok.

 • There are not computers in the class.

Sınıfta bilgisayarlar yok.

 • There aren’t papers in the bin.

Çöp kutusunda kağıtlar yok.

Not ekini iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. There isn’t kısaltma hali olarak kullanılmakta ve aynı anlamı vermektedir. No ile örneklere bakılacak olursa;

 • There is no cheese on the pasta.

Makarnanın üzerinde hiç peynir yok.

 • There are no bees.

Hiç arı yok.

Any Kullanımı

Olumsuz cümle yapılarında any ifadesi de kullanılmaktadır. Any cümle içerisinde “hiç” anlamı katmaktadır.

Sayılabilen, sayılamayan çoğul ve tekil isimlerle birlikte kullanılır. Ancak sayılabilen ifadelerde any kullanılacaksa ismin çoğul olması gerekmektedir.

 • There aren’t any tickets for the movie.

Film için hiç bilet yok.

 • There isn’t any coke in the fridge.

Buzdolabında hiç kola yok.

Soru Cümleleri (Question Sentences)

There is ve there are konusunda soru cümlesi kurmak oldukça basittir. Cümlenin yapısı değiştirilerek istenen soru ifadesi kolay bir şekilde oluşturulabilir.

 • Is there a dog on the street?

Sokakta bir köpek var ?

 • Are there two pencils in the bag?

Çantada iki kalem var ?

Cümle yapıları görüldüğü gibi yalnızca Are ve Is ifadelerinin başa getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu noktada soru cümlesi içerisinde any kullanımı da yapılmaktadır.

 • Are there any planes in the airport?

Havaalanında hiç uçak var ?

 • Are there any good informations in the news?

Haberlerde hiç iyi malumatlar var ?

 • Is there any peach juice in the fridge?

Dolapta hiç şeftali suyu var ?

Kısa Cevaplar

There is ve there are ile sorulmuş olan sorular için uzun bir cevap vermenize gerek yoktur. Soru yapısına göre var ya da yok demeniz yeterli olacaktır. Genel olarak bu cümle yapısının cevap şekli kısa cevaptan oluşmaktadır.

 • Are there any cars in front of the house?

No, there isn’t.

 • Is there an apple in the cake?

Yes, there is.

There is – There are Karışık Cümle Örnekleri

 • There is a blue violet in your garden.

Bahçende mavi bir menekşe var.

 • There isn’t a blue violet in your garden.

Bahçende mavi bir menekşe yok.

 • Is there a blue violet in your garden?

Bahçende mavi bir menekşe var mı?

 • There are many kittens in the backyard.

Arka bahçede birçok yavru kedi var.

 • There aren’t any kittens in the backyard.

Arka bahçede hiç yavru kedi yok.

 • Are there any kittens in the backyard?

Arka bahçede hiç yavru kedi var mı? Son iki cümle yapısına bakıldığında many ifadesi “any” olarak kullanıldı.

“Arka bahçede birçok kedi var mı?” sorusu yerine ‘‘arka bahçede hiç yavru kedi var mı?’’ sorusu daha mantıklı gelmektedir.

İngilizce cümle yapısı ile de doğrudan uyuşmaktadır.

Aynı zamanda olumsuz cümle kurarken “any” gibi olumsuz ifadelere yer verilmesi daha doğrudur.

Yorum Yaz