supreme (sıfat)

 1. Üstün, en yüce, en üst, üstün derecedeki, ulu, azami
 • Bill’s supreme effort at school will make his parents happy.

(Bill’in okuldaki üstün çabası ebeveynlerini mutlu edecektir.)

 • I believe that life itself is the supreme test and we shouldn’t give up.

(Hayatın kendisinin en büyük sınav olduğuna ve vazgeçmememiz gerektiğine inanıyorum.)

 • If you are not satisfied with the court decision you can appeal the supreme court.

(Mahkeme kararından memnun değilsen, yüksek mahkemeye itiraz edebilirsin.)

 • He made the supreme sacrifice at the war for his country.

(Ülkesi için savaşta canını feda etti.)

Supreme Sıfatının Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Supreme court: Yüksek mahkeme, Yargıtay
 • Supreme court of appeal: Temyiz mahkemesi
 • Supreme Being: Allah
 • Supreme pontiff: Papa
 • Supreme audit: Yüksek denetim
 • Supreme military command: Başkomutanlık
 • Make the supreme sacrifice: Canını feda etmek

Supreme Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Dominant
 • At the greatest
 • Most excellent
 • Extreme
 • Most superior
 • Highest