Sponsor Türkçe ne demek?

Sponsor (isim)

 1. Sponsor
 • You’ll need a sponsor to recommend you in order to get into the exclusive country club.
  (Seçkin bir ulusal kulübe girmek için sizi tavsiye edecek bir sponsora ihtiyacınız olacak.)
 • The biggest beverage company of the country accepted to become a sponsor of this wonderful event.
  (Ülkenin en büyük içecek firması bu harika etkinliğe sponsor olmayı kabul etti.)
 • This video existed thanks to contributes of our sponsor Ford Motor Company.
  (Bu video sponsorumuz Ford Motor Şirketi’nin katkıları sayesinde vücuda geldi.)
 • Perhaps the culprit was the person who beat me to the publisher in Vermont, the sponsor of that idiotic contest!
  (Belki de suçlu, o aptalca yarışmanın sponsoru olan Vermont’taki yayıncı için beni döven kişiydi!)
 • In this podcast, I can express my beliefs, feelings and ideas independently because my only sponsor is my audience.
  (Bu podcast’te inançlarımı, duygularımı ve fikirlerimi bağımsız olarak ifade edebilirim çünkü tek sponsorum izleyicilerimdir.)

Sponsor (fiil)

 1. Sponsor olmak
 • As a company we eagerly want to sponsor of this charity concert.
  (Şirket olarak bu yardım konserine büyük bir istekle sponsor olmak istiyoruz.)

Eş Anlamlı Kelimeler

 • backer
 • guarantor
 • patron
 • surety
 • finance
 • fund
 • patronize
 • set up
 • stake
 • underwrite
 • keep
 • maintain
 • provide (for)
 • support
 • cosponsor
 • cosignatory

Zıt Anlamlı Kelimeler

 • defund

Yorum Yaz