province (isim)

 1. Vilayet, il, saha, taşra, yetki alanı, ülkenin idari bölümlerinden biri, eyalet
 • My uncle was the governor of this province for 15 years.

(Benim amcam 15 yıl bu ilin valiliğini yaptı.)

 • A curfew was declared throughout the province due to Covid-19.

(Covid- 19 nedeniyle il genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.)

 • This is the most famous cafe in this province.

(Bu eyaletteki en ünlü kafe burasıdır.)

 • All my memories take place in this province where I lived since I was born.

(Tüm anılarım doğduğumdan beri yaşadığım bu ilde geçiyor.)

Province Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Be within the province of someone: Görev alanına girmek
 • Governor of a province: Vali, ilbey
 • Province-wide: İl geneli
 • Province bank: İller bankası
 • Sub-province: İlçe
 • Cape province: Ümit burnu

Province Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Territory
 • Region
 • State
 • Department
 • Canton
 • Area
 • District
 • Zone
 • Colony