other (sıfat)

 1. Öteki, başka, diğer
 • In other words, it’s none of my business. So, I don’t care.

(Başka bir deyişle, bunların hiçbiri beni ilgilendirmez. Yani, umurumda değil.)

 • Why do you care what others think about you?

(Neden diğerlerinin senin hakkında ne düşündüğünü önemsiyorsun?)

 • Jonathan didn’t like the other children. That’s why he never played with them.

(Jonathan öteki çocukları sevmedi. Bu yüzden onlarla hiç oynamadı.)

 • Can we go to other place, please? I didn’t like it here.

(Başka bir yere gidebilir miyiz, lütfen? Burayı sevmedim.)

Other Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Fiiller

 • Every other: Tüm diğer
 • In other words: Başka bir deyişle
 • Other than these: Bunlardan başka
 • Each other: Birbirini, birbirine
 • Oppose each other: Zıtlaşmak
 • Helping each other: Yardımlaşmak
 • Get along well with each other: İyi anlaşmak

Other Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • More
 • Further
 • Additional
 • Extra
 • Added