moron (isim)

 1. Aptal, ahmak.
 • Suzan fell in love with that moron.

(Suzan o morona aşık oldu.)

 • They look like morons. I still can’t believe how they got a job at the office in New York?

(Onlar morona benziyor. New York’taki ofiste nasıl işe girdiklerine hala inanamıyorum.

 1. Psikoloji biliminde hafif zeka geriliği olan kimse, orta derecede zihinsel kusur
 • His son had the IQ test and the result is 52. So the doctor diagnosed as moron.

(Oğlu IQ testine girdi ve sonuç 52. Doktor ‘moron’ olarak tanıyı belirledi.

 • The term moron was firstly used in the early 1900s by psychologists. But nowadays is it used as a slang unfortunately.

(Moron terimi ilk kez 1900’lerin başında psikologlar tarafından kullanılmıştır. Ama günümüzde malesef argo olarak kullanılmaktadır.)

moronic

 1. Aptalca
 • Stop behaving me so moronic.

(Bana bu kadar aptalca davranmayı bırak.)

Moron Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Blockhead
 • Dunce
 • Dunderhead
 • Fool
 • Idiot
 • Imbecile
 • Mental defective
 • Oaf
 • Thickhead
 • Simpleton