legend (isim)

 1. Efsane
 • Every culture in the world has some unique or common legends that have been told for centuries.

(Her kültürün yüzyıllardır anlatıla gelen ortak ya da benzersiz birçok efsanesi mevcuttur.)

 • King Arthur’s legend is very popular in Britain and the rest of the World.

(Kral Arthur’un efsanesi Britanya’da ve dünyanın geri kalanında çok popülerdir.)

 • I made a trip to West Africa and there, I learned some legends which I have never heard before.

(Batı Afrika’ya bir seyahat yaptım ve burada daha önce hiç duymadığım efsaneler öğrendim.)

 1. Haritadaki açıklayıcı bilgiler
 • I think the legend is the first thing to look when analyzing a map.

(Bence harita açıklaması bir haritayı incelerken bakılması gereken ilk şeydir.)

 • Where is the legend of this map Christopher?

(Bu haritanın açıklaması nerede Christopher?)

Legend Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Fable
 • Myth
 • Mythos
 • Caption
 • Cutline
 • Folklore
 • Legendary
 • Lore
 • Mythology
 • Tradition