in (zarf)

 1. İçeri, içinde, iç, dahili
 • Henry insisted I go in and drink a cup of coffee, I couldn’t say no to him.

(Henry içeri girip bir fincan kahve içmem için ısrar etti, ona hayır diyemedim.)

 • My friend Andy and Martin couldn’t believe their eyes when they saw what was going on in the house.

(Arkadaşım Andy ve Martin içeride neler olduğunu gördüklerinde gözlerine inanamadılar.)

 • In their house, every day was like a carnival.

(Onların evinin içi her gün karnaval varmış gibiydi.)

In Zarfının Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Tuck in: Sokmak
 • Put in order: Sıraya koymak
 • Be stuck in: Mahsur kalmak
 • Get in: (Arabaya) Binmek
 • Get in somebody’s hair: Rahat bırakmamak
 • Built-in: Gömme
 • In person: Bizzat
 • In advance: Peşin

In Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Inside
 • Within
 • In the middle of
 • Indoors
 • During
 • In the course of