history (isim)

 1. Tarih
 • The history is written by the winners.

(Tarihi kazananlar yazar.)

 • History will write about the sacrifices you have made for this nation, and your children, our grandchildren, will be proud of you.

(Tarih bu ulus için yaptığınız fedakarlıkları yazacak ve çocuklarınız, torunlarımız sizinle gurur duyacak.)

 • I study history, especially the German millitary history.
  –Wow, you must be very knowledgeable and cultured.

(Tarih ile, özellikle Alman askeri tarihi ile ilgileniyorum.
– Vay, çok bilgili ve kültürlü olmalısın.)

 • The history of the Ottoman Empire is the my main field of interest.

(Osmanlı İmparatorluğu tarihi benim ana ilgi alanımı oluşturuyor.)

 • Thanks to new archeologic discoveries, the history of Stone Ages can be written more detailed.

(Yeni arkeolojik keşifler sayesinde, Taş Devri’nin tarihi daha detaylı bir şekilde yazılabilecek.)

 • I think the Medieval history is very interesting.

(Bence Ortaçağ tarihi oldukça ilgi çekici.)

History Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Annals
 • Chronicle
 • Record
Müthiş "Yeni" Metot Süper Kolay ve MEGA Hızlı İngilizce Öğretiyor!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE