flow (isim)

 1. Akış, cereyan, akım, akıntı
 • The flow of energy between two sides was obvious.

(İki taraf arasındaki enerji akışı açıkça görülebiliyordu.)

 • When we left the party, we sat by the river until the water flow stopped.

(Partiden çıktıktan sonra su akıntısı durana kadar nehrin yanında oturduk.)

 • It is very difficult to try to swim against the flow.

(Akıntıya karşı yüzmeye çalışmak çok zordur.)

flow (fiil)

 1. Akmak, akmaya başlamak
 • When I saw her, my tears began to flow from my eyes.

(Onu görünce gözyaşlarım gözlerimden akmaya başladı.)

 • The faster a fluvial flows, the more fertile the soil it carries.

(Bir nehir ne kadar hızlı akarsa, taşıdığı toprak o kadar verimli olur.)

Flow Kelimesinin Diğer Sözcüklerle Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan Yapılar

 • Flow off: Akmak
 • Flow away: Kaymak
 • Flow into: Karışmak
 • Flow in: Hücum etmek
 • Flow rate: Debi
 • Flow of energy: Enerji akışı

Flow Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Run
 • Move
 • Circulation
 • Stream
 • Swirl
 • Dribble
 • Drizzle