female (sıfat)

 1. Kadınsal, kadın cinsine özgü, dişi
 • Female lions are the hunters of the entire clan while alpha male protects the clan.

(Erkek aslanlar sürüyü korumakla görevliyken, dişi aslanlar sürünün avcılığını üstlenir.)

 • I hate this floor of the faculty because female bathrooms are always crowded.

(Fakültenin bu katından nefret ediyorum çünkü kadınlar tuvaleti her zaman kalabalık.)

 • The university administration decided to ban trans students to use female bathrooms

(Üniversite yönetimi trans öğrencilerin kadınlar tuvaletini kullanmasını yasakladı.)

female (isim)

 1. Kadın, dişi
 • I think this topic is more related with females than males

(Bence bu konu erkeklerden çok kadınlarla alakalı.)

 • According to traditional opinion, females are more sensitive than males.

(Geleneksel görüşe göre, kadınlar erkeklerden daha hassastır.)

 • I think the best sides of the being a female is make up and motherhood.

(Bence kadın olmanın en iyi tarafları makyaj ve anneliktir.)

Female Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Feminine
 • Womanish
 • Womanlike
 • Womanly
 • Lady
 • Woman