cute (sıfat)

 1. Sevimli, şirin, cici, hoş
 • Do you think Celien is cute?

(Sence de Celien tatlı değil mi?)

 • This doll is so cute! She always sleeps with it.

(Bu oyuncak çok tatlı! O sürekli onunla uyuyor.)

 • The baby looks so cute in her dress.

(Bebek elbisesinin içerisinde çok tatlı görünüyordu.)

 • I know she is cute.

(Onun sevimli olduğunu biliyorum.)

 • She goes to prom that’s why she looks so cute.

(Bu gece baloya gidecek bu nedenle çok şirin görünüyor.)

 • She looks so cute also she is very smart.

(O çok tatlı görünüyor aynı zamanda o çok zekidir.)

 • The dog is really smart and also so cute.

(Köpek gerçekten zeki ve aynı zamanda çok sevimli.)

 • I know, I’m a smart boy but also I’m cute.

(Biliyorum, ben zeki bir oğlanım ama aynı zamanda sevimliyim.)

Cute Kelimesi ile Eş Anlamlı Kelimeler

 • Pleasing
 • Winsome
 • Charming
 • Fecthing
 • Captiyating