İngilizce Öğrenmek

Lingusta Metodu Şimdi Türkiye'nin Lider Alışveriş Sitelerinde! İnceleyin ve Şimdi Satın Alın!

“Yabancı dil eğitiminde doğa kanunlarına ters mi düşüyoruz?”

Çocukların anadillerini nasıl öğrendikleri konusunda çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda çocukların aile bireyleri ve diğer insanları taklit ettikleri görülmüştür. Çocukların, kişilerin hangi durumda ne söylediklerini dinleyerek hafızalarına kaydettikleri tespit edilmiştir. Öğrenme süreci içerisinde çocukların karşılaştıkları zorluklar incelenmiştir. Anadili öğrenirken referans olarak kullanabilecek başka bir dile sahip olunmayışının çocuklar için en önemli zorluk olduğu anlaşılmıştır.

Bu tespit şu anlama gelmektedir, çocukların yeni kelimeleri ve cümleleri anlamlandırabilmeleri için aynı durumların defalarca tekrarlanması gereklidir. Bu sebepledir ki ilk konuşmaya başlamaları öncesinde anlamlandırma süreci birkaç yıl zaman almaktadır.

Araştırma sonuçları bilinenin aksine yetişkinlerin ikinci bir dil öğrenme konusunda çocuklara göre çok daha avantajlı oldukları gerçeğini göstermiştir. Zira yetişkinlerin anadilleri gelişmiş bir referans dildir ve başka bir dili öğrenirlerken yeni kelimelerin, cümlelerin ve kalıpların anlamlarını kavrayabilmeleri anlık bir meseledir.

Yetişkinler için asıl zorluğun anlamlandırma konusunda değil öğrenilen yeni kelime ve cümlelerin hafızada kalıcı olmasını sağlamak olduğu görülmüştür.

ingilizce dersleri

Gerekli olan bu kalıcı öğrenmeyi sağlamanın, tıpkı çocukların doğal öğrenme sürecinde olduğu gibi çeşitli diyalogların sık sık işitilerek ve cevaplanarak tekrar edilmesi ile mümkün olabileceği anlaşılmıştır.

Bir diğer önemli tespit ise gramerin konuşma kalıpları içerisinde zaten doğal olarak kendiliğinden gelişiyor olmasıdır. Dolayısı ile grameri en temel bir konu olarak ele alıp, kurallara bağlayıp, yabancı dil öğrenimine yeni başlayan bir insana dayatmanın yanlış bir yaklaşım olduğu görülmüştür.

Çocukların anadillerini taklit ederek, dinleyerek ve cevap vererek öğrendikleri bu doğal süreçte okuma, yazma ve formülize edilmiş gramer kuralları gibi konular çok sonraları okullarda öğretilmektedir.

Yani doğal süreçte çocuklar okul öncesi hayatta ilk başta anlamayı ve konuşmayı sonrasında da okumayı ve yazmayı öğrenirlerken yabancı dil eğitiminde yaygın olarak kullanılan yöntemin bunun tam tersi olduğu görülmüştür. Mevcut yöntemlerin istenen başarıyı neden sağlayamadıkları yapılan kapsamlı araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır.

 

Yabancı Dil Öğrenmek Aslında Kolay!

ingilizce öğrenmek
Türkiye'de Lingusta Metodu ile İngilizce öğrenmiş olan onbinlerce insanın arasına sizde katılın.

Yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştıran yeni metot nasıl doğdu?

kolay ingilizce öğrenme

Araştırma sonuçları ışığında, okumaya ve yoğun gramere dayalı klasik yöntemden farklı olarak, pratik bir biçimde kullanılabilecek, önceliği dinleme, anlama ve konuşma olan, Audio Lingual tabanlı bir programın geliştirme çalışmaları ilk olarak ABD'de yapılmıştır.

Yapılan ilk çalışmalarda, dilin temel konuşma kalıpları ses kayıtları haline getirilmiştir. Bu kayıtlar, selamlaşma gibi basit diyaloglarla başlayıp daha kapsamlı diyaloglara doğru ilerlemekteydi. Kayıtlarda düzgün bir aksan ve doğru telaffuz ile konuşmaya özel önem verilmiştir. Kelimelerin doğru telaffuzunun sağlanması için hecelere ayırılarak kayıtlar oluşturulmuştur.

ABD Dış İşleri Bakanlığı personelinin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir eğitim enstitüsü olan Foreign Service Institute (FSI) Audio Lingual yaklaşımın temelleri üzerinde ilk audio programın geliştirildiği kuruluştur. FSI'da program üzerinde yapılan çalışmalar olgunlaştığında sonuç beklentilerinde ötesinde bir başarı sağlamıştır. Yeni yaklaşım, 1971'de tüm ülke dillerine uyarlanmış audio programlar hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Dış işleri çalışanları, diplomatlar, istihbarat personelleri, bu yeni yaklaşım sayesinde ihtiyaç duydukları yabancı dilleri oldukça pratik bir şekilde öğrenebilme imkanına kavuştular.

Bilimsel araştırmanın eseri olan bir program

Audio Lingual yaklaşım üzerine yapılan çalışmalar, başarısı, etkinliği ve pratikliği nedeni ile büyük bir beğeni toplamıştır. Doğal olarak bu sonuçlar, bilim dünyasının ilgisini çekmiştir ve dünyanın en önemli üniversitelerinde konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yaygınlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde, Audio Lingual yaklaşım üzerinde çalışan bilimadamı ve kullanıcı sayısının artması ile gelişim süreci hızlanmıştır.

Bu gelişmeler ile birlikte yeni yaklaşım, daha önce karşılaşılan öğrenme zorlukları ve dili işlevsel olarak kullanamama gibi problemleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Eğitim sürecinde öğretmen yerine öğrenciyi merkeze koyan bu yaklaşım, son derece iyi sonuçlar üretmektedir.

Ohio State University, University of California Los Angeles, Cambridge University, State University of New York gibi birçok üniversitede konu ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Lingusta Metodu, baz aldığı Audio Lingual yaklaşımı, bir öğretmen kontrolündeki fiziksel sınıf ortamından alarak, belirli bir sistematik içerisinde öğrencinin dilediği yerde ve zamanda kendi başına çalışabileceği son derece verimli bir formata dönüştürmüştür. Lingusta Metodu'nun geliştirilme sürecinde, öğrenme hızını ve verimliliği pozitif yönde etkileyen dil hafızası, organik öğrenim, düşünce dili, yüksek etkileşim ve ideal kelime dağarcığı gibi yeni kavramlar, metodun temel prensipleri olarak belirlenmiştir.

Her yaştan ve hayatın her kesiminden insanlar Lingusta Metodu ile başardılar!

Çalışanlar

iş yerinde ingilizce

Çalışma hayatında en büyük mükafat terfi almaktır. Kariyerde ilerleme için İngilizce bilmek olmazsa olmazdır. Bu yüzden Lingusta İngilizce programını kullananların %45'i çalışanlar ve kariyerini daha ileriye taşımak isteyenlerdir.

Öğrenciler

ingilizce dersleri

Öğrenciler klasik yöntemlerle ingilizce dersleri konusunda güçlükler yaşamaktadılar. Bu sorunu Lingusta Metodu sayesinde aşarak İngilizcelerini geliştiren öğrencilerin sayısı hergün artmaktadır. Kullanıcı topluluğumuzun %35'i öğrencilerdir.

Gezginler

ingilizce

Yurtdışına seyahat edenler iyi bilirler ki bugün dünyada en geçerli dil İngilizcedir. Bu noktada en büyük problem ingilizce öğrenmek için çabalamak fakat İngilizce konuşamamaktır. Lingusta İngilizce programını kullananların %20'si sıkça yurtdışı seyahati yapan insanlardır.

Lingusta hareketinin bir parçası olun!

ingilizce öğrenmek

İngilizce öğrenmek, hayatınızı geliştirmek için yapabileceğiniz en iyi şey olabilir. Bu doğru. Çok geniş bir iletişim ve enformasyon havuzuna erişim sağlamak sizce keyifli olmaz mıydı? İlginç insanlarla tanışmak ve mesajlaşmak? Her konuştuğunuz vakit çevrenizdeki insanları etkilemek? Diğerlerini geride bırakarak, kariyerinizde büyük sıçramalar yapmak?

İyi İngilizce konuşarak tüm bunları yapabilirsiniz. İlgi alanınız nedir? Bilim, Müzik, Bilgisayar, Sağlık, İş, Spor? Günümüzün medyası (internet, televizyon ve basın gibi) en sevdiğiniz konular hakkındaki bilgiye neredeyse sınırsız erişim sağlar. Sonuçta, biz bilgi çağında yaşıyoruz, değil mi? Tek bir sorun var. Bu bilginin çoğu İngilizcedir.

İngilizce biliyorsanız kullanabileceğiniz bilgi ile ilgili bazı örnekler: Web sitelerinin çoğu - Bir milyar sayfadan fazla bilgi! Sadece ingilizce öğrenmek, internet üzerinde hemen hemen tüm bilgilere erişim sağlar, şaşırtıcı değil mi? Kitaplar - herhangi bir konuda, tüm dünyadan. İngiliz ya da Amerikalı yazarlar tarafından yazılan kitapları ve diğer dillerden İngilizceye tercüme kitapları okuyabilirsiniz. İlgi alanınız ne olursa olsun, o konuda İngilizce okuyabilirsiniz!

Basın - İngilizce dergi ve gazeteleri dünyanın her yerinde bulabilirsiniz. Time, Newsweek, ya da International Herald Tribune aramak zorunda değilsiniz! Bilim - İngilizce bilim dünyasının anahtarıdır. 1997 yılında, Science Citation Index deki makalelerin % 95'i İngilizce olarak yazılmıştır. Bunlardan sadece % 50'si ABD veya İngiltere gibi İngilizce konuşulan ülkelerde yazılmıştır. Haberler - CNN International ve NBC gibi uluslararası televizyon ağlarını izleyebilirsiniz. Bu kanallar yerel haber ağlarına göre daha profesyonel ve daha hızlı haber yayını sağlarlar. Ayrıca dünyanın her yerinde izleyebilirsiniz.

İngilizceye "iletişim dili" diyoruz. Neden? Öyle görünüyor ki dünyadaki tüm insanlar birbirleriyle konuşmak için ortak dil olarak İngilizce kullanmayı tercih etmişler. Dünyada 2 milyar insan İngilizce konuşuyor. Bir o kadarı da şu an öğrenmeye çalışıyor. Tüm mektup, email ve kartpostalların % 75’i İngilizce olarak yazılıyor. Hemen hemen tüm uluslararası konferans ve yarışmalar İngilizce olarak yapılmaktadır. Örneğin, Olimpiyatlar ve Dünya Güzellik Yarışması gibi. Farklı ülkelerden diplomatlar ve politikacılar birbirleriyle iletişim kurmak için İngilizce kullanırlar. İngilizce Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği gibi kuruluşların ana dilidir.

Dünyanın her yerinden gelen insanlarla temas kurabilirsiniz. İnternet tartışma grupları üzerinde fikir ve görüşler hakkında konuşabilirsiniz. İlginç kişilere e-posta gönderebilirsiniz. Yaşantıları ve kültürleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yurtdışı seyahatleriniz daha kolay olacaktır. Nereye giderseniz gidin insanlarla iletişim kurabilirsiniz. İngilizce 100'den fazla ülkede konuşulmaktadır. Kim bilir, belki de İngilizce bir gün hayatınızı kurtaracak! Ticaret, teknoloji veya bilim alanında iyi bir iş istiyorsanız, hemen şimdi İngilizce öğrenmek için harekete geçmelisiniz! Zaten iyi bir işiniz varsa, henüz kaybetmeden önce öğrenmeye başlamalısınız!

Kısa sürede, en doğru şekilde ingilizce öğrenmek için geliştirilen Lingusta Metodu ile başarıyı yakalayacaksınız!

Lingusta Metoduna başladığınızda neler olacak?

Mükemmel konuşacaksınız

Program içerisindeki diyaloglarla gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz her duruma karşı hazırlıklı hale gelirsiniz. Lingusta İngilizce programı ile etkin bir iletişim için gerekli olan akıcı konuşma ve anında cevap verebilme becerisini kazanırsınız.

Hafızanızda kalıcı olacak

Lingusta İngilizce programı öğrendiğiniz her yeni bilgiyi hafızanızda maksimum kalıcılığın gerçekleştiği doğru zaman aralıklarında hatırlatmak için dizayn edildi. Yani İngilizce kelimeler hafızanızda unutulmaya yaklaştığı anda, ilgili kelimeyi hatırlamanız istenecektir.

İngilizce düşüneceksiniz

Bir dili etkin ve akıcı olarak konuşabilmek için o dilde düşünebilmek gereklidir. Lingusta Metodu, Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çabalamanız yerine İngilizce düşünüp İngilizce konuşmanızı sağlar.

Kullananlar Lingusta Metodu hakkında ne düşünüyorlar?


ÜCRETSİZ ANINDA ERİŞİM

Lingusta İngilizce Başlangıç Kitine ÜCRETSİZ olarak anında erişim için lütfen e-posta adresinizi girin.

İNGİLİZCE KONUŞTURAN PROGRAM

LİNGUSTA METODUNU DENEMEK İSTİYORUM