Mesafeli Satış Sözleşmesi

Event

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satıcı: Lingusta Bilişim ve Eğitim Teknolojileri A.Ş. (www.lingusta.com.tr)

Adresi : Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:60, Daire:5 - Kadıköy, İstanbul

Tel: 0850 309 54 64

E-posta: destek@lingusta.com.tr

Müşteri:

Adı/Soyadı/Ünvanı: (Sipariş formunda belirtilen alıcı)

Adres: (Sipariş formunda belirtilen adres)

Telefon: (Sipariş formunda belirtilen telefon)

E-posta: (Sipariş formunda belirtilen e-posta)

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, www.lingusta.com.tr (“Websitesi”) adresi üzerinden Müşteri’nin verdiği sipariş üzerine gerçekleşen satış işlemiyle ilgili Tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu Sözleşmede kullanılan tanımlar, aksi açıkça belirtilmedikçe Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen anlamda kullanılmıştır.

Müşteri’nin Tüketici tanımına girmemesi halinde, cayma hakkı başta olmak üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerli olmayacak, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Madde 3: Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı: Lingusta İngilizce Programı

Ürün İçeriği

99 Ana Ders + 99 Okuma Dersi

Lingusta Online Okuma Kitabı 107 Sayfa

Lingusta Mobil Uygulama Kullanıcı Lisansı

Adet:

1x

Satış Bedeli

2.394 TL

Ödeme Şekli: Online Kredi Kartı veya Havale/EFT

Teslimat Adresi: (Sipariş formunda belirtilen adrestir)

Teslim Edilecek Kişi: (Sipariş formunda belirtilen kişidir)

Fatura Adresi: (Sipariş formunda belirtilen adrestir)

Madde 4: Genel Hükümler

4.1- Müşteri, Satıcı'ya ait www.lingusta.com.tr alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla, Müşteri'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, Müşteri'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile en kısa sürede Müşteri'ye teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Herhangi bir sebeple ürünün ücreti ödenmez veya iptal edilirse, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Gönderilen ürün taşıma esnasında zarar görmüş ve tüketici bu zararı kargo paketini açtıktan sonra fark etmiş ise, durumu Satıcı'ya bildirir ve Satıcı, tüketiciye derhal aynı üründen bir adet daha ücretsiz göndererek durumu telafi eder. Bu ikinci gönderimde Satıcı ürün için ücret talep edemez fakat kargo ücretini Müşteri öder.

4.7- Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde, ödemişse ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Müşteri'nin sipariş formunda belirtmiş olduğu adreste siparişten sonraki 3-4 gün içinde mutlaka birileri bulunmalıdır.

Cayma Hakkı

5.1- Müşteri, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

5.2- Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Müşteri'ye teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli Müşteri'ye iade edilir.

5.3- Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Garanti ve İade

6.1- www.lingusta.com.tr’den satın alınan, programın tüm derslerini içeren Lingusta İngilizce Programı için, Müşteri'ye teslim edildiği tarihten itibaren 365 gün boyunca geçerli olacak İngilizce yeterlilik garantisi sunulmaktadır. Müşteri'nin, dinleme ve konuşma bölümleri içeren TOEFL-IBT sınavından 30 üzerinden 15 puan ve IELTS sınavından 9 üzerinden 4 puanın altında bir puan alması durumunda, sınav sonucunu Satıcı'ya belgelediği takdirde alınan ödeme iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

7.1- Müşteri'nin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenir. Müşteri, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili haklarına ilişkin detaylı bilgiyi www.lingusta.com.tr adresindeki Gizlilik Politikası'nda bulabilir.

Anlaşmazlıkların Hali

8.1- İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşteri'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. www.lingusta.com.tr sitesinde bulunan sipariş sayfasından sipariş verilmesi durumunda Müşteri ve Satıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve bu sözleşme geçerliliğini kazanmış sayılır.